Інклюзія персоналістична

Інклюзія персоналістична

Замовник:

Григорій Васянович

Рік:

2021

Дизайн:

Денис Огоноченко

В20 Інклюзія персоналістична: навчальний посібник (для соціальних педагогів,
соціальних працівників, учителів, студентів закладів вищої освіти). – Л.: Норма, 2022. — 324 с. з іл.

ISBN 978-966-7775-72-8

Цим навчальним посібником започаткована перша спроба науково-художнього підходу до осмислення ролі і місця духовно- душевного, психологічного і фізичного потенціалу людини, яка за тих чи інших обставин опинилася в екстремальній ситуації і не втратила віри в свої сили, і максимально реалізувала себе. Саме тому ця праця має персоналістичний характер, адже розкриває унікальність кожної особистості, її прагнення, домагання, потреби, мотивацію у самопізнанні і самоствердженні. Головне призначення книги — донести до свідомості кожного індивіда, що за будь-яких екстремальних обставин він не має втрачати сили Духа і здатний бути повноцінним членом суспільства. У фокусі «Загальної декларації прав людини», «Декларації прав дитини», «Конвенції про права дитини з інвалідністю» (2006), Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (2017 р.), Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» (2010 р.) та ін. окреслена проблема значно актуалізується і вимагає всебічного розв’язання, тим більше, що зростає кількість дітей з особливими потребами в закладах загальної середньої освіти. Наведені у книзі дані про ту чи іншу персоналію узагальнені й систематизовані у вісьмох взаємопов’язаних розділах книги.