Зв'яжіться з нами

Видавничі дані:

Ідентифікатор видавця у системі ISBN (та/або ISMN) 7775
Видавець та виготовлювач видавничої продукції: приватне підприємство «Норма»
Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.06.2007 р., серія ДК, № 2877