Довжки, Криве, Орява, Погар

Довжки, Криве, Орява, Погар