Субтельна Г.В.

Субтельна Г.В.

Замовник:

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України

Рік:

2014

Підвищення рівня фахової підготовки у професійному шкільництві Галичини.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редацією Я. Г. Камінецького

ISBN 978-966-7775-35-3

Фахова освіта української молоді в Галичині є своєрідним феноменом в історії корінного народу цього краю в умовах володіння ним двома загарбниками: Австро- Угорською імперією та Польщею.

У пропонованому навчальному посібнику розкривається просвітницька діяльність української патріотичної інтелігенції: вчених, громадських діячів, представників педагогічної думки, письменників, церковників, приватних осіб, об’єднаних у національні товариства, громади й організації з метою розбудови національного фахового шкільництва як запоруки оволодіння молоддю справою господарювання в селах, ремеслом і промислом, торгівлею й уміннями працювати у промисловості в містах, а головне — виховання патріотів, формування національної свідомості народу, боротьби з темнотою і бідністю, за навчання в загальноосвітніх і фахових школах українською мовою як протиборством із денаціоналізацією, борнею за незалежну самостійну Україну.

Для керівників, інженерно-педагогічних працівників, учнів професійно- технічних навчальних закладів, науковців, студентів вищої школи 

УДК 377.013.2(477.83/.86)(072)

ББК 74.56я7

©Львівський науково-практичний центр 

ІПТО НАПН України, 2014

©Субтельна Г. В., 2014

Завантажити PDF  |