Собко Я. М.

Собко Я. М.

Клієнт:

Львівський науково-практичний центр ІПТО НАПН України

Рік:

2014

Навчально-методичний посібник.

Теоретико-методичні основи впровадження інтегративних курсів у професійно-технічній освіті

ISBN 978-966-7775-34-6

У навчально-методичному посібнику проаналізовано поняттєвий апарат навчальних курсів, історичний досвід та сучасний стан розробки інтегративних курсів; теоретично обґрунтовано загальні основи професійної дидактики інтегративних курсів та її теоретико-методологічний аспект; розроблено концептуальні засади та психолого-педагогічні основи інтегративних курсів у професійно-технічній освіті; обґрунтувано формування системи інтегративних курсів у професійно-технічних навчальних закладах і можливості моделювання й алгоритмізації інтегративного курсу як педагогічного об’єкта; висвітлено загальні питання методики інтегративних курсів, можливості форм і методів навчання інтегративних курсів у професійно-технічних навчальних закладах; розроблено організаційні аспекти впровадження інтегративних курсів у професійно-технічних навчальних закладах тощо. Для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів.

УДК 377.091.313(072)

ББК 74.56я7

©Львівський науково-практичний центр ІПТО НАПН України, 2014

© Собко Я. М., 2014

Завантажити PDF  |   

 


Варіанти обкладинки, що не підійшли замовнику